A A A A A
Bible Book List

Tuˈj Pabl kye Nimil aj Galacia 3 Mam, Central (MVC)

Ma qo klet tuˈn qnimbˈil, ex nya tuˈn tjapin ojtxe kawbˈil quˈn

¡Ay, aj Galacia! Najninx kye kynabˈl. ¿Altzila kye xkˈalin kyiˈja tuˈn tel kyiˈjlinjiˈy t‑xtalbˈil qMan Dios, a awokuy o qo kubˈ chikyˈbˈin teˈ wen kywutza: Qa a Kolil Jesucrist kyim twutz cruz te najsbˈil kyila? Tuˈn ikyjo, waja tuˈn ttzaj kytzaqˈwinjiˈy a nxjela kyeˈy: ¿Ma man tzaj kykˈmonjiˈy Xewbˈaj Xjan toj kyanmiˈn noq tuˈn tjapin bˈaj ojtxe kawbˈil kyuˈn, mo qa tuˈn ma qe kykˈuˈja tiˈj Tbˈanil Tqanil, a o kybˈiˈy? Ma ntiˈxsin kynabˈla, a otaq txi xkye tkabˈ chwinqil kyuˈn tuˈn Xewbˈaj Xjan te tnejil; me atzin jaˈlin, ¿Ma kyajtziˈn tuˈn tjapin bˈajjo kynimbˈila kyuˈnx kyibˈxa? ¿Jniˈxsiˈn sikyˈx kyuˈn tuˈn tpajjo kynimbˈila, a twutzxix? ¿Exsin kˈwel najtz kyuˈn? ¡Nya tumiljo ikyjo! Qalaˈ noqit aku tzˈokin te kyeˈy, tuˈn tel kynikyˈa tiˈj. Quˈn axte Dios o tzaj qˈoˈnte Xewbˈaj Xjan toj kyanmiˈn, ex nimku techil tipin kubˈ tbˈinchin kyxola. Me nya tuˈn tjapin bˈajjo ojtxe kawbˈil kyuˈn, qalaˈ noq tuˈn t‑xi kyniminjiˈy a Tbˈanil Tqanil, a o kybˈiˈy. Ikyxjo tzeˈnku te Abraham, a ojtxe qxeˈchil. Xi tnimin a tzaj tqˈmaˈn Dios te. Ex tuˈn ikyjo, ok tqˈoˈn Dios te jun xjal tzˈaqle twutz. Tuˈnpetzintzjo, tzˈelku kynikyˈa te alkyeqexixjo tyajil Abraham; me nya qeˈ xjal ayeˈ tzajninqe tiˈj tyajil Abraham, qalaˈ aye, a ikyx kynimbˈiljo tzeˈnku te Abraham. Quˈn ojtzqiˈntaq tuˈn Dios, qa iltaq tiˈj tuˈn kykletjo nya Judiyqe noq tuˈn kynimbˈil tiˈj Tbˈanil Tqanil kolbˈil. Tuˈnpetziˈn, xi tqˈmaˈn te Abraham kyjaluˈn: Noq tuˈn tpaja, kˈwel nkyˈiwliˈn tkyaqil xjal twutz txˈotxˈ.

Tuˈnpetziˈn, tkyaqil xjal qa ma txi tnimin tzeˈnku te Abraham, at tkyˈiwbˈil Dios kyibˈaj, tzeˈnku te Abraham, tuˈn tnimbˈil. 10 ¿Me ankyex teˈ, k‑okil qe tkˈuˈj tuˈn tklet, noq tuˈn tjapin bˈaj ojtxe kawbˈil tuˈn? Ntiˈx teˈ tumil, ex ok kyjel ten tjaqˈ tqanbˈil qMan Dios, quˈn ikytziˈn tqˈmaˈn toj Tuˈjil Tyol Dios:

At jun qanbˈil kyibˈaj tkyaqil xjal,
aye mi njapin bˈaj kyuˈn tkyaqilxjo, a kyij tzˈibˈin tojjo uˈj lo.

11 Tuˈnpetziˈn, bˈiˈnxix quˈn, qa mix aˈlx jun kkletil noq tuˈn qa ma japin bˈaj ojtxe kawbˈil tuˈn. Quˈn ikytzin ntqˈmaˈn Dios toj Tuˈjil Tyol:
    Aye xjal tzˈaqleqe nwutza, noq tuˈn kynimbˈil wiˈja,
    ktenbˈil kyeˈ kychwinqil te jun majx.

12 Me metzin te ojtxe kawbˈil nya tuˈn qnimbˈil teˈ, qalaˈ ntqˈmaˈn kyjaluˈn:
    Aye xjal, a kyaj tuˈn tjapin bˈaj kawbˈil kyuˈn, tuˈn kykanbˈin tkabˈ chwinqil,
    il tiˈj tuˈn kybˈet tjaqˈ kawbˈil, ex tuˈn tjapin bˈaj kyuˈn jotx tkyaqilx.

13 Tuˈn ojtxe kawbˈil, at jun qanbˈil qibˈaj nqanin qiˈj tuˈn qkyim, tuˈn mi njapin bˈaj quˈn. Me atziˈn qanbˈil, ate Crist s‑el qˈinte, tej tkyim twutz cruz te qxel. Quˈn kyij tzˈibˈin toj Tuˈjil Tyol Dios kyjaluˈn: At jun qanbˈil tibˈajjo xjal, a kjawil yoˈbˈit twutz jun tze.

14 Bˈajjo ikyjo, noq tuˈn qkˈmoˈnte kyˈiwbˈil, a tzaj tqˈoˈn qMan Dios te Abraham ojtxe, ex tuˈn qok te jun xjal tzˈaqle twutz qMan, exla qa Judiyqo, ex qa mina. Ex noq tuˈn qnimbˈil tiˈj Crist, a Jesús, at Xewbˈaj Xjan toj qanmin, a o tzaj tqˈoˈn Dios, tzeˈnku tqˈma.

Nya junx kyokliˈn ojtxe kawbˈil tukˈa tzaj ttziyin Dios

15 Ayiˈy werman, noq tuˈn tel kynikyˈa tiˈjjo lo, kˈwel nqˈoˈn jun techil. Qa at jun xjal nbˈant jun tyol tukˈa juntl, il tiˈj tuˈn tkubˈ tqˈoˈn tbˈi toj uˈj, ex tuˈn tkubˈ tsqitinte tbˈi tibˈaj, noq tuˈn tkujsit, tuˈntzin mix aˈl juntl tzˈok qˈonte chˈintl tiˈ tiˈj, mo tuˈn tqˈmante qa nya twutzx. 16 Me atzin jaˈlin, a Dios tzaj tqˈoˈn tkyˈiwbˈil te Abraham ex te tyajil. Me mi ntqˈmaˈn Tuˈjil Tyol Dios qa kyiˈj ilaˈ tyajil, qalaˈ tiˈj junchˈin tyajil, ax Crist.

17 Atzin t‑xilin yol lo: Ma bˈant tiˈj tuˈn Dios tukˈa Abraham, ex ma kubˈ tkujsin Dios tyol te jun majx. Tbˈajlinxiˈ 430 abˈqˈe, ul tkawbˈil Moisés. Me nlay bˈant tyupitjo tnejil yol, a bˈant tiˈj tuˈn Dios tukˈa Abraham, quˈn tuˈn ma tkujse Dios tnejil tyol te jun majx.

18 Quˈn noqit ma qo klet a tuˈn tjapin tkawbˈil Moisés quˈn, ntiˈtla tajbˈintzjo tnejil yol, a bˈant tiˈj tuˈn Dios tukˈa Abraham. ¿Ma ma nqo klettz tuˈn tjapin bˈaj tkawbˈil Moisés quˈn? ¡Mina! Qalaˈ noq tuˈn Tyol qMan Dios, a bˈant tiˈj tuˈn tukˈax Abraham.

19 Me qa ikytzjo, ¿Tiˈtzin tajbˈintzjo tkawbˈil Moiséstz? Tzaj qˈoˈn tkawbˈil Moisés noq tuˈn tyekˈinkuˈ kyilxjal, a naˈmxtaq tul kanin Kolil Jesús tnejil maj tzaluˈn twutz txˈotxˈ, a tyajil Abraham, axjo tzaj tqˈmaˈn Dios te. Atzin tkawbˈil Moisés qˈumj noq kyuˈn t‑angel Dios, ex atzin Moisés ajbˈin te jun yolil Tyol Dios kyxol xjal. 20 Me tej tyolin Dios tukˈa Abraham, ntiˈtaq tajbˈin juntl xjal te yolil kyxol, quˈn aku Dios nyolintaq.

¿Tiˈtzin tajbˈin tkawbˈil Moisés?

21 ¿Ma attzin tkyˈitzjo tkawbˈil Moisés tukˈa tnejil yol, a bˈant tiˈj tuˈn Dios tukˈa Abraham? ¡Ntiˈ! Quˈn noqit at kolbˈil tuˈn tjapin bˈaj tkawbˈil Moisés quˈn, matla qo ok tzˈaqle tuˈn toj qchwinqil. 22 Quˈn qkyaqilx awo xjalqo twutz txˈotxˈ o qo bˈinchin il, ikytziˈn tzeˈn ntqˈmaˈn Tyol Dios. Tuˈn ikyjo, tkyaqilx xjal tokx tjaqˈ tkawbˈil il. Me noq tuˈn qnimbˈil tiˈj Jesucrist, at qoklin tiˈjjo aj bˈantnin tiˈj atxix ojtxe tukˈa Abraham, a chwinqil te jun majx.

23 Ojtxe, tej naˈmtaq tuljo nimbˈil tiˈj Kolil Jesús, jpuˈnqokxtaq tjaqˈ tqanbˈil ojtxe kawbˈil, ex nqo ayoˈntaq tuˈn qtzaqpaj. Me atzin jaˈlin, ma qo tzaqpaj noq tuˈn qnimbˈil tiˈj Jesús.

24 Ikytziˈn, a tkawbˈil Moisés tzeˈnku jun ojtxe aqˈnil nchex tiˈntaq tal kˈwal tojjo ja te xnaqˈtzbˈil. Ex ikyxsin tkawbˈil Moisés, nqox tiˈn tojjo qnimbˈil tiˈj Crist, tuˈntzin qok tzˈaqle twutz qMan Dios. 25 Me atziˈn jaˈlin, tej xqo nimin, nya il tiˈj tuˈn qxi qˈiˈn tuˈn ojtxe kawbˈil, quˈn o japin bˈaj t‑xilin tajbˈil kawbˈil, a tuˈn qok tzˈaqle tuˈn qnimbˈil.

26 Atzin jaˈlin, noq tuˈn kynimbˈila tiˈj Crist, a Jesús, ma tzaj tqˈoˈn Dios kyokliˈn te tkˈwal. 27 Ex noq tuˈn jawsbˈil aˈ, at kymujbˈil kyibˈa tukˈa Crist, ex ma tzaj tqˈoˈn jun akˈaj kychwinqila, ikytziˈn tzeˈn nbˈaj txˈixpit kyiˈja tukˈa kyxbˈaliˈn txjoˈn wen. 28 Quˈn tuˈn kynimbˈila tiˈj Crist, at kyokliˈn jaˈlin, iˈchaqx Judiytz mo qa minaj, ex qa aqˈnil mo qa tajaw aqˈuntlj, ex qa ichin mo qa qya. Noq qa at kymujbˈil kyibˈa tukˈa Crist, a Jesús, ma chi oka te junxchˈin Ttanim qMan Dios. 29 Quˈn qa ma chi oktza te te Crist, ma chi oktza te twutzxix tyajil Abraham, ex at kyokliˈn tiˈjjo jniˈ bˈaj tyolin Dios te.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes