A A A A A
Bible Book List

Tuˈj Pabl kye Nimil aj Galacia 4 Mam, Central (MVC)

Nyatzin tiˈ weˈ waj tuˈn t‑xi nqˈmaˈnjiˈy luˈn: Qa at jun tkˈwal qˈinin, at toklin tiˈjjo tkyaqil at te ttata tuˈn tetzinte. Me qa naˈmtaq tpon kanin qˈij, jaˈ tuˈn tetzinte, ikyx toke tzeˈnku jun aqˈnil te jun majx. Ex iteˈ junjuntl aqˈnil iteˈk tuˈn manbˈaj, noq te xnaqˈtzil kyeˈ tkˈwal toj tkyaqil, ex tuˈn kykaˈyin tiˈj tkyaqil at te. Ex atzin te kˈwal il tiˈj tuˈn kykubˈ tnimin, tzmaxi ajxi tpon tqˈijil, a qˈoˈnkj tuˈn ttata, tuˈn tetzin te etzbˈil.

Ikyxsin xbˈajtzjo qiˈj tzeˈnku kˈwal lo, tej naˈmtaq qnimin Tbˈanil Tqanil kolbˈil, ex kubˈ qniminl jniˈ nimbˈil te twutz txˈotxˈ. Me atzaj teˈ tkanin tqˈijil, a qˈoˈnkjtaq tuˈn qMan Dios, tzaj tsmaˈn Tkˈwal twutz txˈotxˈ, tuˈn titzˈje tiˈj jun qya tzeˈnku tkyaqil xjal aj Judiy. Ex tuˈn ikyjo, nbˈettaq toj tchwinqil tzeˈnku ntqˈmaˈn toj tkawbˈil Moisés, noq tuˈn qklet tjaqˈjo ojtxe kawbˈil, ex tuˈn qok te kˈwalbˈaj te qMan Dios te jun majx. Ex noq tuˈnjo lo, tzaj tyekˈin qa ma qo ok te tkˈwal: Tzaj tqˈoˈn Xewbˈaj Xjan, a T‑xew Tkˈwal, toj qanmin, ex tuˈn Xewbˈaj Xjan nxi qqˈmaˈn te qMan Dios kyjaluˈn: Ay Ntatiˈy.

Tuˈnpetziˈn jaˈlin, nya noq jun aqˈnilqo, qalaˈ kˈwalbˈajqo te qMan Dios. Ex tuˈntzin kˈwalbˈajqo, at qoklin tiˈj tkyaqiljo at te, noq tuˈn Crist.

Jun yol tuˈn Pabl te kujsbˈil kye nimil

Me atzin kye ojtxe, tuˈn naˈmtaq tel kynikyˈa te Dios, ma chi ajbˈiˈn kye dios, aye nya Diosqe. Me atzin jaˈlin, ma tzˈel kynikyˈa te Dios, ex ojtzqiˈnqiˈy tuˈn. ¿Tiquˈntz s‑okx kyqˈoˈn kyibˈa tjaqˈ kyxim xjal, a ntiˈ kynabˈl, ex ntiˈ kyajbˈin, noq tuˈn kyoka juntl majla tzeˈnku jun aqˈnil te jun majx? 10 Quˈn nkubˈ kybˈinchiˈn tzeˈnku ojtxe: Nkubˈ kyxjansiˈn junjun nintz qˈij, xjaw, tqˈijil jbˈalil exsin junjun abˈqˈe, nim kyoklin toj kywutza. 11 Erman, nim nchin bˈisiˈn kyiˈja, tuˈn ma kyij kytzaqpiˈn kynimbˈila, ex atziˈn waqˈiˈn kyxola bˈalaqa noqx ma kyij najx. 12 Ayiˈy werman, tej t‑xi nnimiˈn Tbˈanil Tqanil kolbˈil, mix oke qeye nkˈuˈja tiˈj Tkawbˈil Moisés te Klol wey. Tuˈn ikyjo, ma tzˈok nqˈoˈn wibˈa tzeˈnku kyeˈ, ayiˈy nya Judiyqe, quˈn atzin kolbˈil kyeˈy nya tzajnin tuˈn tjapin bˈaj ojtxe kawbˈil kyuˈn, qalaˈ noq tuˈn tqe kykˈuˈja tiˈj Crist. Me atzin jaˈlin, nchin kubˈsin nwutza kyeˈy, tuˈn kymeltzˈaja, ex tuˈn kyoka tzeˈnku weˈ toj kynimbˈila. Quˈn tej intintaqa kyukˈiy, ntiˈx chˈin nya bˈaˈn s‑ok kybˈinchiˈn wiˈja. Me atzin jaˈlin, ma kyij kytzaqpinjiˈy nxnaqˈtzbˈila. 13 Ikytzin tzeˈnku bˈiˈn kyuˈn, te tnejil, in kyija kyukˈiy noq tuˈn tpaj jun yabˈil tzaj wiˈja, ex in yoliˈn Tbˈanil Tqanil kyeˈy. 14 Ex atzin yabˈil tzaj wiˈja kujxtaq te kyeˈy, me ajbˈin te jun nikyˈbˈil kyiˈja, quˈn mix in ele kyikyˈiniˈy, noq tuˈn tpajjo yabˈil lo. Qalaˈ in kˈmeta kyuˈn tzeˈnku jun t‑angel Dios, mo nyakuj aku Crist, a Jesús. 15 Ex noq tuˈn tqˈaqˈbˈil kykˈuˈja wiˈja, i etztaqpe kyinjiˈy kywutza, noq tuˈn tulku Dios weˈy. Nimxtaq nchi tzalaja tuˈn kynimbˈila. Me atzin jaˈlin, ¿Ntaˈtzin tzaljbˈil, a attaq te tnejil? 16 ¿Ma man chin oka te kyajqˈoja noq tuˈn t‑xi nqˈmaˈnjiˈy a twutzxix? 17 Aye xjal, a kyaj tuˈn tjapin bˈaj tkawbˈil Moisés kyuˈn, nimxix nchi jyon tumil tzeˈn tten tuˈn tkubˈ kykˈuˈja kyuˈn. Me atzin kyximjo nya wen, quˈn a kyajjo tuˈn tel kypaˈn kyibˈa qiˈja, ex tuˈn kyxi lipey kyiˈj. 18 Me ntiˈtla tetz tkyˈi, qa kyaj tuˈn tkubˈ kykˈuˈja kyuˈn tiˈjjo jun tiˈ, a twutzxix; ex qa kukx nchi bˈinchiˈn ikyjo tukˈa tkyaqil kyanmiˈn, ex nya noq oˈkxjo tzeˈnku intiˈn kyukˈiy.

19 Ayiˈy wermana, nyakuj tal nkˈwalqiˈy; juntl majl n‑ikyˈx kyixkˈoj wuˈn, ikyxjo tzeˈnku n‑ikyˈx tuˈn jun qya, aj tjaw qˈiˈn tukˈa tal, noq tuˈn kytijinkuy toj kynimbˈila, ex tuˈn tok qe kykˈuˈja tiˈj Crist. 20 Noqxit aku chin ten kyukˈiy, tuˈn nyoliˈn toj jun tumil nya ma kujxix wen, tzeˈnkuˈ xi ntzˈibˈiˈn, quˈn ntiˈ kytxolila te weˈy.

Jun techil kyiˈj kabˈe qya: Agar ex Sara

21 Ayetzin kye, ayiˈy kyaja tuˈn kyokxa tjaqˈ ojtxe kawbˈil tuˈn kyel wena twutz Dios, noq tuˈn tjapin bˈaj kyuˈn, ¿Ma nyatzin bˈiˈn kyuˈn titziˈn ntqˈmaˈn ojtxe kawbˈil? 22 Quˈn tzˈibˈin toj Tuˈjil Tyol Dios, qa a Abraham, a ojtxe qxeˈchil, ul kabˈe tkˈwal, jun tiˈj Agar, a qya noq ok te jun taqˈnil te jun majx, ex juntl tiˈj Sara, a t‑xuˈjilkuxix. 23 Me atzin tkˈwal Abraham, a itzˈje tiˈjjo qya aqˈnil, noq itzˈje tzeˈnqekuxjo txqantl kˈwal. Me atzin tkˈwal itzˈje tiˈj t‑xuˈjil, itzˈje tuˈn tjapin bˈajjo yol, a bˈantninl tiˈj tuˈn Dios tukˈa Abraham.

24-25 Ayetzin kabˈe qya lo nchi ajbˈin te jun yekˈbˈil kyiˈjjo kabˈe tumil bˈantnin tuˈn Dios, tzeˈn qten twutz. Tnejil, a Agar nyekˈinte jun techil tiˈj wutz Sinaí toj txˈotxˈ Arabia, a jaˈ tzaje tqˈoˈne Dios ojtxe kawbˈil te Moisés. Tuˈnpetziˈn, atzin Agar tok te techil wutz Sinaí ex techil tnam Jerusalén tzaluˈn twutz txˈotxˈ, quˈn atziˈn tnam Jerusalén tokx tjaqˈ ojtxe kawbˈil tzeˈnku jun aqˈnil te jun majx, junx kyukˈa tkyaqil xjal aj Judiy. Tuˈntzin ikyjo, ntiˈ tzaqpibˈl kye. 26 Me atzin te Sara juntl techil Jerusalén, me toj kyaˈj, a tzaqpiˈn tjaqˈ ojtxe kawbˈil. Atzin tnam luˈn ok qˈoˈn nyakuj te qnana, awo nimilqo, quˈn tzaqpiˈnqo ikyx tzeˈnku te Sara.

27 Tuˈnpetziˈn, ntqˈmaˈn toj Tuˈjil Tyol Dios tiˈj Sara kyjaluˈn:
    Tzalajxa ay qya mina s‑aliˈn,
ex mix tliˈy tchyoˈn kˈwal.
    Quˈn atziˈn qya, a ntiˈ tal,
    me noq tuˈn tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj qMan Dios,
    ilaˈxix teˈ tal tzul, tzeˈnkul teˈ, a at tchmil,
ex sul tal tzeˈnkux nchi itzˈje txqantl kˈwal.

28 Ayiˈy werman, ikyqotziˈn tzeˈnku Isaac, a tal Sara. Quˈn awotzin qe, ma qo ok te tkˈwal Dios, ikyx tzeˈnku te Isaac, noq tuˈn Tyol, a bˈant tiˈj tuˈn tukˈa Abraham. 29 Ex ikytziˈn tzeˈn ojtxe, a kˈwal itzˈje tiˈj Agar tzeˈnkux txqantl kˈwal, el tikyˈiˈn kˈwal, a itzˈje tiˈj Sara, a itzˈje tzeˈnku tajtaq Xewbˈaj Xjan. Ex ikyxsin jaˈlin, aye xjal, a qˈuqlek kykˈuˈj tiˈj ojtxe kawbˈil tuˈn kyklet, nchi el kyikyˈin aye qˈuqlek kykˈuˈj tiˈj Tyol Dios. 30 Me bˈiˈn quˈn a ntqˈmaˈn Tuˈjil Tyol Dios tuˈn tex lajet Agar, a qya noq aqˈnil exsiˈn tal, quˈn atzin tal Agar ntiˈtaq toklin tiˈj tkyaqiljo at te ttata, tzeˈnkul teˈ tal Sara, a qya xuˈjilkuxix, ex at tzaqpibˈl, quˈn nya noq aqˈnil. 31 Ikytzin qe jaˈlin werman; nya albˈajqo teˈ Agar, a noq aqˈnil te jun majx, quˈn mi nqe qkˈuˈj tiˈj, tuˈn tjapin bˈaj ojtxe kawbˈil quˈn, tuˈn qklet. Qalaˈ at qchwinqil te jun majx noq tuˈn Tyol Dios bˈantnin tiˈj tuˈn. Tuˈnpetziˈn, ma qo ok albˈaj jaˈlin te Sara, a qya, a at tzaqpibˈl teˈ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes