A A A A A
Bible Book List

Uˈj kye Nimil aj Ebrey 2 Mam, Central (MVC)

Jun xobˈtzbˈil tuˈn mi kyij qiˈjlin Tbˈanil Tqanil kolbˈil

Tuˈn tel qnikyˈ tiˈj jaˈlin, qa a Tkˈwal Dios nimxixtl toklin kywutz angel, il tiˈj tuˈn tok tilil quˈn, tuˈn tkubˈ qnimin Tyol, a Tbˈanil Tqanil, a o qbˈi, tuˈn mi qo el txalpaj toj qnimbˈil. Atzin tkawbˈil Moisés toj Tuˈjil Tyol Dios, tzaj tqˈoˈn Dios kye xjal, noq kyuˈn angel. Tzaj jun kawbˈil kuj wen kyibˈajxjal, qa mataq tzˈel kyiˈjliˈn yol luˈn. Atzin Tyol Tkˈwal Dios, a Tbˈanil Tqanil kolbˈil, nimxixtl toklin tzeˈnku a tzaj kyqˈoˈn angel. Tunpetziˈn, nlayxla qo klet tjaqˈ tkawbˈil Dios kujxix, qa ma tzˈel qiˈjlin Tyoljo Tkˈwal. Quˈn tuˈn akuxix te qAjaw qˈmaˈn teˈ kolbˈil lo, ex ma tzul kanin tqanil qxol kyuˈn tnejil nimil, ayeˈ i lonte, ex i yolin tukˈa. Majxte qMan Dios yekˈinte qa twutzxixjo yol luˈn, noq tuˈn nim techil ex nim yekˈbˈil tipin, ex tuˈn tkyaqiljo nbˈant kyuˈn nimil, a qˈoˈntz tzeˈnku jun oyaj tuˈn Xewbˈaj Xjan, ex tzeˈnku tajbˈil tukˈa junjun.

Ok Jesús te xjal tzeˈnku qe

Nqo yolin tiˈjjo saq tchˈiysbˈin Dios, a tzul kanin. ¿Me alkye kkawilte saq tchˈiysbˈin anetziˈn? Nya angel, qalaˈ ax xjal, quˈn toj Tuˈjil Tyol Dios ntqˈmaˈn:

Noq xjalqoˈy, ex atzin te Dios nimxix toklin.
¿Tiquˈntz nqo tzaj tnaˈn, ex tiquˈn nbˈisin qiˈja?
7-8 Tnejil, tzaj tqˈoˈn kye xjal jun tqoptzˈajiyil tipin, ex jun kyoklin tibˈaj tkyaqil twutz txˈotxˈ.
Tkyaqiljo lo tzaj tqˈoˈn tuˈn tkawit kyuˈn xjal.
Ex ntiˈtaq jun tiˈ o kyij naj toj kykawbˈil.
Me atzin jaˈlin, noq te kabˈe qˈij, o tzaj tqˈoˈn kyoklin,
me nyaleˈ tzeˈn kye angel, chi Tuˈjil Tyol Diosjo.

Tuˈnpetzintzjo, ntiˈ o qli, tuˈn tnimitjo luˈn. Me qo ximin tiˈj Jesús: Kabˈe qˈij, ok tqˈoˈn Dios toklin nyala tzeˈn kye angel, qalaˈ ikyjo tzeˈnku xjal, quˈn iltaq tiˈj tuˈn tkyim, ex jun angel nlay bˈant tuˈn tkyim. Noq tuˈn tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj qMan Dios, kyime Tkˈwal, tuˈn tpaj tkyaqil xjal. Tuˈntzin ikyjo, nimxix toklin jaˈlin, ex nim tqoptzˈajiyil tipin Dios, noq tuˈn tkyimlin twutz cruz.

10 Taj Dios tuˈn tkolin kyiˈj xjal, tuˈn tok jun kyoklin tzeˈnku te tnejil, tuˈn tyekˈin tqoptzˈajiyil tipin toj kychwinqil, ex tuˈn kykawiˈn juntl majl tibˈaj tkyaqiljo, a kubˈ tchˈiysin Dios. Tuˈnpetzintzjo, iltaq tiˈj tuˈn ttzaj tsmaˈn qMan Dios Jesús, a Tkˈwal, tuˈn tkyim te Kolil kyiˈjxjal, ex tuˈn tjapin bˈaj tkyaqil tajbˈil qMan, tuˈn tok tzˈaqle te jun majx. 11 Noq tuˈn tkyimlin Jesús, a Tkˈwal Dios, ma qo el tpaˈn tuˈn qok saqxix, ex ma qo ok kˈwalbˈaj te Dios. Tuˈntzintzjo jaˈlin, noq tuˈn qnimbˈil tiˈj, junx qtata tukˈa Jesús. Ex atziˈn jaˈlin, ntiˈ ntxˈixwe Jesús tuˈn tok tqˈoˈn qbˈi te titzˈin, quˈn junchˈin qtata tukˈa.

12 Ex ikyx tqˈma Tkˈwal Dios te tMan toj Tuˈjil Tyol:
    Kxel nqˈmaˈn weˈ tbˈiy kye witzˈiˈn, ayeˈ nimil,
    ex kxel nbˈitziˈn bˈitz kyxol toj tjay, ja n‑oke kychmoˈn kyibˈ.

13 Ex juntl tumil chi Tkˈwal Diosjo kyjaluˈn: Kqebˈil nkˈuˈja tiˈja.

Ex juntl majl tqˈma: Ex loqiˈn lo, junx kyukˈa tkˈwala, ayeˈ o chi tzaj tqˈoˈn weˈy.

14 Xjalqo junxchˈin qchibˈjil ex junchˈin qchkyˈel, quˈn xjalqo qkyaqilx. Ikytzintzjo, iltaq tiˈj tuˈn tok Jesús te xjal tzeˈnku qe tukˈa tchibˈjil ex tukˈa tchkyˈel, quˈn noq tuˈn ikyjo, bˈantjo tkyimlin te chojbˈil qil. Ex noq tuˈn tkyimlin Jesús, ex tej tjaw anqˈin juntl majl, kubˈ tiˈj tajaw kyimin, a axjo tajaw il. 15 Noq tuˈn tkyimlin Jesús, o chi tzaqpaj tkyaqil xjal, ayeˈ najleqe tzaluˈn twutz txˈotxˈ tukˈa nim xobˈajil te kyimin.

16 Mi s‑ul Jesús tzeˈnku jun angel tuˈn kyklet angel, qalaˈ ma tzul tzeˈnku jun xjal aj Judiy, a tzajnin tyajil tiˈj Abraham, tuˈn kyklet kykyaqil xjal tuˈn. 17 Tuˈntzin qklet, iltaq tiˈj tuˈn tok Jesús tzeˈnkuxixjo qe, awo xjalqo. Oˈkx jun tumiljo, tuˈn tten tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj qukˈa, ex tuˈn tok qˈoˈn toklin te tnejilxix pale, tuˈn tyolin kyiˈj xjal twutz qMan Dios; ex tuˈn tchjet qil tuˈn tchkyˈel el chitj twutz cruz, noq tuˈn qklet awo, a o qo nimin tiˈj. 18 Ikyˈx tkyaqil yajbˈil ex nimku tiˈ tuˈn, tuˈntaq tkubˈ tzˈaq toj il, me mix kubˈe tiˈj. Tuˈntzintzjo, nqˈaqˈin tkˈuˈj qiˈj, ex ntzaj tqˈoˈn jun oˈnbˈil qe, tuˈn mina qo kubˈ tzˈaq toj il.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes