A A A A A
Bible Book List

Haggai 1:6-14 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Ni sår mycket men skördar litet.
        Ni äter men blir inte mätta.
    Ni dricker men blir inte glada.
        Ni klär er men blir inte varma.
    Den som får lön har hål i börsen.
Så säger Herren Sebaot:
        Lägg märke till hur det går för er.

Gå upp till bergen,
    hämta virke och bygg upp mitt hus,
        så ska jag glädja mig över det
            och visa min härlighet,
        säger Herren.
Ni väntade er mycket,
        men se, det blev lite.
    Och när ni förde hem det
        blåste jag bort det.
    Varför? säger Herren Sebaot.
        För att mitt hus ligger i ruiner,
    medan ni alla har brått
        med era egna hus.

10  Därför har himlen över er
        hållit tillbaka sin dagg
    och jorden har hållit tillbaka
        sin gröda.
11  Jag har kallat fram torka
        över landet och över bergen,
    över säden, vinet och oljan,
        över det som jorden ger,
    över människor och djur
        och över era händers arbete.

Folket lyder Herrens befallning

12 Serubbabel, Shealtiels son, översteprästen Josua, Josadaks son, och alla de som var kvar av folket lyssnade till Herren sin Guds röst och till profeten Haggais ord, eftersom Herren deras Gud hade sänt honom. Och folket fruktade Herren.

13  Då sade Haggai, Herrens sändebud, genom ett budskap från Herren till folket: ”Jag är med er, säger Herren.” 14 Och Herren väckte en iver hos Serubbabel, Shealtiels son, ståthållare i Juda, hos översteprästen Josua, Josadaks son, och hos alla dem som var kvar av folket så att de började arbeta på Herren Sebaots, sin Guds, hus.

Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Haggai 2:16-24 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

16 Lägg nu märke till det som sker,
        från i dag och framåt!
    Innan det lades sten på sten
        till Herrens tempel,
            hur var det då?
17 Kom man till en sädeshög
    som skulle ge tjugo mått
        gav den bara tio,
    kom man till vinpressen
        för att ösa femtio kärl
            gav den bara tjugo.
18  Jag slog er med sot och rost[a]
        och alla era händers verk
            med hagel,
    och ändå vände ni er inte till mig,
        säger Herren.

19  Lägg märke till det som sker
        från i dag och framåt,
    från den tjugofjärde dagen
        i nionde månaden,
    från dagen då grunden lades
        till Herrens tempel.
20 Finns det någon säd kvar
        i kornboden?
    Varken vinstocken, fikonträdet,
        granatträdet eller olivträdet
            har burit någon frukt än.
    Men från denna dag
        ska jag välsigna.”

Serubbabel – Herrens signetring

21 Herrens ord kom för andra gången till Haggai, på tjugofjärde dagen i samma månad. Han sade: 22 Säg till Serubbabel, Juda ståthållare:

Jag ska skaka himlen
    och jorden.
23 Jag ska störta kungatroner
    och göra hednarikenas makt
        om intet.
    Jag ska välta vagnar
        och deras förare,
    och hästar och deras ryttare
        ska falla,
    den ene för den andres svärd.

24  På den dagen, säger Herren Sebaot, ska jag ta dig, min tjänare Serubbabel, Shealtiels son, säger Herren, och göra dig till en signetring.[b] För jag har utvalt dig, säger Herren Sebaot.

Footnotes:

  1. 2:18 sot och rost   Sädessjukdomar som orsakades av ökenvindar och svampangrepp.
  2. 2:24 signetring   Stämpelring för underskrift, en nära personlig tillhörighet (jfr Höga V 8:6, Jer 22:24).
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Sakarja 11:6 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

för jag ska inte längre förbarma mig över dem som bor i landet”, säger Herren. ”Se, jag ska överlämna människorna åt varandra och åt deras kung. De ska ödelägga landet, och jag ska inte rädda någon ur deras hand.”

Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes