A A A A A
Bible Book List

As of August 4th, Bible Gateway Classic will no longer be available. Start using the new BibleGateway.com today!

Versions /

Svenska Folkbibeln 2015 SFB15

Publisher: Stiftelsen Svenska Folkbibeln

Version Information

Svenska Folkbibeln 2015 är en ny och reviderad version av Folkbibeln 98, grundligt genomarbetad i harmoni med grundtexten till bättre flyt och modernare svenska och utökad med historiska noter som kastar ljus över bibeltexten och ger ökad förståelse för Bibelns värld. 

AllOTNT

Copyright Information

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

About Stiftelsen Svenska Folkbibeln

Versions

Language Version Available Versions
Swedish (SV) – Svenska2 Svenska Folkbibeln (SFB)
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)
Book List