A A A A A
Bible Book List

Matteusevangeliet 5:22 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

22 Jag säger er: Den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger ’idiot[a]’ till sin broder är skyldig inför Rådet[b], och den som säger ’dåre’ är skyldig och döms till det brinnande Gehenna[c].

Footnotes:

  1. 5:22 idiot   Aram. raká, ordagrant "tom" (jfr "tom i bollen").
  2. 5:22 Rådet   Stora rådet, hebr. Sanhedrin, var högsta instans i både juridiska och religiösa frågor (Matt 26:59f, Joh 11:47f, Apg 4:5f, 5:27f, 23:1f).
  3. 5:22 Gehenna   Hebreiska för Hinnomsdalen, där avgudadyrkare en gång offrade barn i eld (2 Kung 23:10). I NT en bild för domens eviga eld (10:28, Mark 9:43).
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Matteusevangeliet 18:15 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Om en broder syndar

15  Om din broder har syndat,[a] så gå och ställ honom till svars enskilt, er emellan. Lyssnar han på dig så har du vunnit din broder.

Footnotes:

  1. 18:15 syndat   Andra handskrifter: "syndat mot dig". I ena fallet tycks det handla om allvarlig, offentlig synd (jfr 1 Tim 5:20), i det andra om enskild synd (jfr Gal 6:1).
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Lukasevangeliet 17:3 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Var på er vakt! Om din broder syndar, så tillrättavisa honom, och om han ångrar sig, så förlåt honom.

Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

1 Johannesbrevet 2:9-29 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Den som säger sig vara i ljuset men hatar sin broder är fortfarande kvar i mörkret. 10  Den som älskar sin broder förblir i ljuset, och det finns inget i honom[a] som leder till fall. 11  Men den som hatar sin broder är i mörkret och vandrar i mörkret. Han vet inte vart han går, för mörkret har förblindat hans ögon.

12  Jag skriver till er, barn: era synder är förlåtna för hans namns skull. 13  Jag skriver till er, fäder: ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag skriver till er unga: ni har besegrat den onde.

14  Jag har skrivit till er, barn: ni har lärt känna Fadern. Jag har skrivit till er, fäder: ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag har skrivit till er unga: ni är starka, och Guds ord förblir i er och ni har besegrat den onde.

Älska inte världen

15  Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. 16  Allt som är i världen – köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda – det kommer inte från Fadern utan från världen. 17  Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja består för evigt.

Antikrist och antikristerna

18  Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av det förstår vi att den sista tiden är här.[b] 19  De har gått ut från oss, men de hörde aldrig till oss. Hade de hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men det skulle visa sig att alla inte hör till oss.

20  Ni har en smörjelse[c] från den Helige och ni har alla kunskap[d]. 21  Jag har inte skrivit till er för att[e] ni inte känner sanningen, utan för att ni känner den och vet att[f] ingen lögn kommer från sanningen.

22  Vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen. 23  Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern. 24  Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det ni hört från början förblir i er, kommer också ni att förbli i Sonen och i Fadern. 25  Och detta är vad han själv har lovat oss: det eviga livet.

26 Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker förvilla er. 27  Men smörjelsen som ni har fått av honom förblir i er, och ni behöver inte någon som undervisar er. Hans smörjelse undervisar er om allt, och den är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er.

28  Ja, kära barn, förbli nu i honom, så att vi kan ha frimodighet när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer. 29  Om ni vet att han är rättfärdig, då inser ni också att var och en som gör det som är rätt är född av honom.

Footnotes:

  1. 2:10 i honom   Annan översättning: "i det" (ljuset, jfr 1:5).
  2. 2:18 Antikrist … många antikrister   Här görs en skillnad mellan Antikrist ("mot Kristus" eller "i stället för Kristus"), motståndaren som ska träda fram senare (2 Tess 2:3f), och de många antikrister (falska profeter och lärare) som redan trätt fram och i vilka Antikrists ande är verksam (1 Joh 4:3, 2 Tess 2:3f, 2 Joh 7).
  3. 2:20 smörjelse   Grek. chrísma (jfr Kristus, "den Smorde"). Smörjelsen med olja är en symbol för den helige Ande (1 Sam 16:13, Luk 4:18).
  4. 2:20 ni har alla kunskap   Andra handskrifter: "ni har all kunskap".
  5. 2:21 för att   Annan översättning "att" (på båda ställen i versen).
  6. 2:21 och vet att   Annan översättning: "och för att".
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

1 Johannesbrevet 3:15 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

15  Den som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare har evigt liv i sig.

Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes