A A A A A
Bible Book List

Psaltaren 72:10 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

10  Kungar från Tarshish
    och kustländerna
        ska komma med tribut,
    kungar från Saba och Seba[a]
        ska bära fram gåvor.

Footnotes:

  1. 72:10 Tarshish … Saba och Seba   Troligen dagens Spanien eller Kartago, samt Jemen.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Psaltaren 93:1 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Den evige Kungen

93 [a] Herren är kung!
        Han är klädd i höghet,
    Herren är klädd
        och rustad med kraft.
    Världen står fast,
        den vacklar inte.

Footnotes:

  1. Ps 93 sjöngs enligt Mishna varje fredag i templet av leviternas kör.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Psaltaren 96:10-13 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

10  Säg bland folken:
    "Herren är kung,
        världen står fast och vacklar inte.
    Han ska döma folken med rättvisa."

11  Himlen ska glädjas
        och jorden fröjda sig,
    havet ska brusa
        med allt som fyller det.
12  Marken ska jubla
        med allt som den bär,
    skogens alla träd
        ska ropa av fröjd
13  inför Herren, för han kommer,
        han kommer för att döma jorden.
    Han ska döma världen
        med rättfärdighet
    och folken med sin trofasthet.

Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Jesaja 42:10-25 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

En ny sång

10  Sjung en ny sång till Herren,
        sjung hans lov från jordens ände,
    ni som reser på havet
        och allt som finns i det,
    ni havsländer med era invånare.
11 Höj din röst,
    du öken med dina städer,
        ni byar där Kedar bor.
    Jubla, ni Selas[a] invånare,
        ropa från bergens toppar.
12 Ge Herren ära,
    förkunna hans lov i havsländerna.

Herren ska gripa in

13 Herren drar ut som en hjälte,
    han eggar upp sig
        med en krigares iver.
    Han ropar högt, han höjer härskri
        och visar sin makt
            mot sina fiender.
14  Länge har jag tigit,
    jag höll mig stilla,
        jag lade band på mig.
    Men nu ska jag skrika
        som en barnaföderska,
    jag ska flämta och flåsa
        på samma gång.
15 Jag ska ödelägga berg och höjder
        och låta allt deras gräs torka bort.
    Jag ska göra strömmar till land
        och låta sjöar torka ut.
16  De blinda ska jag leda
        på en väg som de inte känner,
    på okända stigar
        ska jag föra dem fram.
    Jag ska göra mörkret framför dem
            till ljus
        och det ojämna till jämn mark.
    Detta är vad jag ska göra,
        och jag ska inte överge dem.
17  Men de som litar till avgudabilder
    och säger till gjutna bilder:
        "Ni är våra gudar",
    de ska vika tillbaka
        och stå där med skam.

Israels barn är blinda och döva

18  Ni som är döva, hör!
        Ni som är blinda, skåda och se!
19 Vem är så blind som min tjänare
    och så döv som min
        budbärare som jag sänder?
    Vem är så blind som min förtrogne,
        så blind som Herrens tjänare?
20  Du har sett mycket
        men inte tagit vara på det.
    Öronen är öppna,
        men ingen lyssnar.
21 Herren ville
        för sin rättfärdighets skull
    låta sin undervisning
        komma till makt och ära.

22 Men detta är ett plundrat
        och skövlat folk.
    De ligger alla bundna i hålor,
        gömda i fängelser.
    De har utlämnats till plundring
        utan att någon räddar,
    till skövling utan att någon säger:
        "Ge tillbaka."

23 Vem bland er lyssnar på detta,
    tar vara på det
        och hör för framtiden?
24 Vem har lämnat Jakob till skövling
        och Israel åt plundrare?
    Är det inte Herren,
        som vi syndat mot?
    De ville inte vandra på hans vägar
        eller höra hans undervisning.
25  Därför öste han sin brinnande vrede
        över dem – krigets raseri.
    De förbrändes av det runt omkring,
        men de besinnade det inte.
    De förtärdes av det
        men tog det inte till sitt hjärta.

Footnotes:

  1. 42:11 Kedar … Sela   Nordarabiskt ökenfolk samt troligen Petra söder om Döda havet.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Jesaja 60:9 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Kustländerna hoppas på mig,
        främst kommer Tarshishskepp[a]
    för att föra hem dina söner
        från fjärran land.
    De har med sig silver och guld
        åt Herren din Guds namn,
            åt Israels Helige,
    för han förhärligar dig.

Footnotes:

  1. 60:9 Tarshishskepp   Långseglande handelsskepp. Tarshish låg någonstans i västra Medelhavet.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Sakarja 9:9-17 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Sions kung kommer

Fröjda dig stort, dotter Sion!
        Jubla, dotter Jerusalem!
    Se, din kung kommer till dig,
        rättfärdig och segerrik är han.
    Han kommer ödmjuk,
        ridande på en åsna[a],
            på en åsninnas föl.
10  Jag ska ta bort vagnar ur Efraim
        och hästar ur Jerusalem.
    Stridens bågar ska bort,
        och han ska tala frid
            till hednafolken.
    Hans välde ska nå från hav till hav,
        och från floden till jordens ändar.

Befrielse genom förbundsblodet

11  Och för dig ska jag
        på grund av ditt förbundsblod
    befria dina fångar
        från den vattenlösa hålan.
12  Vänd åter till ert fäste,
        ni fångar som har ett hopp.
    Ja, i dag förkunnar jag för er
        att jag ska ge er dubbelt igen.
13  För jag ska spänna Juda
        som min båge
    och lägga Efraim
        som pil på den,
    jag ska väcka upp dina söner, Sion,
        mot dina söner, Grekland[b],
    och göra dig lik en hjältes svärd.

14 Ja, Herren ska uppenbara sig
        över dem
    och hans pil ska fara ut
        som en blixt.
    Herren Gud ska blåsa i basunen
        och dra fram i söderns stormar.
15  Herren Sebaot ska beskydda dem.
    De ska sluka sina fiender
        och trampa på slungstenar[c].
    De ska dricka och vråla
        som av vin,[d]
    de ska fyllas som en offerskål,
        som altarets hörn.
16  Herren deras Gud
    ska frälsa dem på den dagen,
        för de är hans hjord, hans folk.
    Som ädelstenar i en krona
        ska de stråla över hans land.
17  Hur stor är inte hans godhet,
        hur stor är inte hans skönhet!
    Unga män ska blomstra av brödsäd
        och unga kvinnor av vin.

Footnotes:

  1. 9:9 ridande på en åsna   Citeras i Matt 21:5 och Joh 12:15 som profetia om Jesu intåg i Jerusalem. Åsnan var ett enkelt och fredligt riddjur till skillnad från kungliga stridshästar.
  2. 9:13 Grekland   Hebr. Javán, jfr Jonien på nuvarande Turkiets västkust. Grekerna blev bittra fiender till judarna längre fram under mackabeertiden (100-talet f Kr).
  3. 9:15 trampa på slungstenar   Annan översättning: ”kuva dem med slungstenar”.
  4. 9:15 dricka och vråla som av vin   Vissa Septuagintahandskrifter: ”dricka blod som vin”.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes