A A A A A
Bible Book List

Sakarja 13 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Rening från synden

13  På den dagen ska Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet.

På den dagen ska det ske, säger Herren Sebaot, att jag utrotar avgudarnas namn ur landet så att man aldrig mer ska minnas dem. Även profeterna och den orena anden ska jag ta bort ur landet. Om någon ändå uppträder som profet så ska hans far och mor, de som fött honom, säga till honom: ”Du får inte leva, för du talar lögn i Herrens namn.” Och hans egna föräldrar, hans far och mor, ska sticka ner honom när han profeterar.

Det ska ske på den dagen att profeterna ska skämmas för sina syner när de profeterar. De ska inte längre klä sig i hårmantel[a] för att bedra, utan man ska säga: ”Jag är ingen profet, jag är jordbrukare. Redan i min ungdom blev jag köpt som slav.”[b] Om man då frågar honom: ”Vad är det för sår du har på händerna[c]?” ska han svara: ”Dem har jag fått hemma hos mina vänner.”

Herrens Herde slagen

Svärd, upp mot min herde,
    mot den man som står mig nära,
        säger Herren Sebaot.
    Slå herden så att fåren skingras,
        för jag ska vända min hand
            mot de små.[d]

En prövad kvarleva – Herrens folk

Det ska ske i hela landet,
        säger Herren,
    att två tredjedelar ska utrotas
        och gå under,
    men en tredjedel ska lämnas kvar.
Den tredjedelen ska jag
        låta gå genom eld.
    Jag ska rena dem
        som man renar silver,
    pröva dem
        som man prövar guld.
    De ska åkalla mitt namn
        och jag ska bönhöra dem.
    Jag ska säga: ”Detta är mitt folk.”
        Och de ska svara:
            Herren är min Gud.”

Footnotes:

  1. 13:4 hårmantel   En profets kännetecken (jfr Johannes Döparen i Matt 3:4 med not).
  2. 13:5 blev jagköpt som slav   Grundtexten svårtolkad. Annan möjlig översättning: ”har marken varit min lott”.
  3. 13:6 på händerna   Ordagrant: ”mellan händerna”, kanske på kroppen. Hedniska profeter skar sig ibland under profetisk hänryckning (jfr 1 Kung 18:28).
  4. 13:7 Citeras av Jesus i Matt 26:31 och Mark 14:27 som profetia om hans död.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Sakarja 13 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Den renande källan

13 ”Den dagen ska en källa öppnas för Davids ätt och för Jerusalems invånare, för att rena dem från synd och orenhet.

Den dagen, säger härskarornas Herre, ska jag utplåna allt vad avgudar heter ur landet, så att man inte mer kommer ihåg dem. Även profeterna och orenhetens ande ska jag driva ut ur landet. Om någon fortfarande profeterar, ska hans far och mor, som fött honom, säga till honom: ’Du får inte leva, för du talar lögner i Herrens namn.’ Och hans far och mor, som fött honom, ska sticka ner honom när han profeterar.

Den dagen ska varje profet skämmas för sina profetiska syner och inte längre klä sig i håriga profetkläder för att bedra[a]. Han ska säga: ’Jag är ingen profet. Jag är bonde och har levt av jordbruk sedan ungdomen.’[b] Om då någon frågar honom: ’Vad är det för sår du har på kroppen[c]?’ svarar han: ’Dem har jag fått hemma hos mina vänner.’

Herden slås, fåren skringras

Upp, svärd, mot min herde,
    mot den man som stod mig nära,
    säger härskarornas Herre.
Slå herden, så att fåren skingras![d]
    Jag lyfter min hand mot de små.
I hela landet, säger Herren,
    ska två tredjedelar utplånas,
    men en tredjedel ska bli kvar där.
Den tredjedelen ska jag föra genom eld,
    rena den som silver renas,
    pröva den som guld prövas.
De ska ropa till mig,
    och jag ska svara dem.
Jag ska säga: ’Det här är mitt folk,’
    och de ska säga: ’Herren är min Gud.’ ”

Footnotes:

  1. 13:4 Tanken kan också vara: …för att inte bli avslöjad.
  2. 13:5 Grundtextens innebörd är osäker i den sista satsen.
  3. 13:6 Ordagrant: …mellan dina händer.
  4. 13:7 Jfr Matt 26:31 Jag ska slå herden…
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes