A A A A A
Bible Book List

2 Moseboken 20:3-26 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig[a].

Du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem, för jag, Herren din Gud, är en nitisk Gud. Jag låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen till tredje och fjärde led när man hatar mig, men visar nåd mot tusentals[b] när man älskar mig och håller mina bud.

Du ska inte missbruka Herren din Guds namn, för Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.

Tänk på sabbatsdagen[c] så att du helgar den. Sex dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor. 10 Men den sjunde dagen är Herren din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete, inte heller din son eller dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, eller främlingen som bor hos dig inom dina portar. 11  För på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den.

12  [d]Hedra din far och din mor,[e] så att du får leva länge i det land som Herren din Gud ger dig.

13  Du ska inte mörda.[f]

14  Du ska inte begå äktenskapsbrott.[g]

15  Du ska inte stjäla.[h]

16  Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.

17  Du ska inte ha begär[i] till din nästas hus. Du ska inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.

Folkets skräck

18  Allt folket var vittne till dundret och eldslågorna, basunljudet och röken från berget. Och när de såg det, bävade de och höll sig på avstånd. 19  De sade till Mose: ”Tala du till oss, så ska vi höra. Men låt inte Gud tala till oss, för då kommer vi att dö.” 20  Men Mose sade till folket: ”Var inte rädda! Gud har kommit för att sätta er på prov, och för att ni ska frukta honom så att ni inte syndar.” 21  Folket stod på avstånd, medan Mose gick närmare töcknet där Gud var.

Avgudar och altaren

22 Herren sade till Mose: ”Så ska du säga till Israels barn: Ni har själva sett att jag har talat till er från himlen. 23  Ni ska inte göra er gudar att ha vid sidan av mig. Gudar av silver eller guld ska ni inte göra åt er. 24 Ett altare av jord ska du göra åt mig, och på det ska du offra dina brännoffer och dina gemenskapsoffer, din småboskap och nötboskap. På varje plats där jag låter mitt namn bli ihågkommet ska jag komma till dig och välsigna dig.

25  Men om du vill göra ett altare av stenar åt mig, ska du inte bygga det av huggen sten. För om du rör vid den med din mejsel vanhelgar du stenen. 26  Du får inte heller stiga upp till mitt altare på trappor[j], så att din nakenhet blottas vid mitt altare.

Footnotes:

 1. 20:3 vid sidan av mig   Annan översättning: ”inför mig” (gudabilder i Guds tempel, jfr vers 23).
 2. 20:6 nåd mot tusentals   Antingen individer eller släktled (jfr 5 Mos 7:9).
 3. 20:8 sabbatsdagen   Hebr. shabbát betyder ”vila”. Sabbaten varar mellan fredag kväll (Luk 23:54) och lördag kväll, eftersom dygnet räknas från afton till afton (1 Mos 1).
 4. 20:12f Budorden citeras av Jesus i Matt 19:18f, Mark 10:19, Luk 18:20 och av Paulus i Rom 13:9.
 5. 20:12 Hedra din far och din mor   Budet citeras av Jesus i Matt 15:4, Mark 7:10 och av Paulus i Ef 6:2.
 6. 20:13 inte mörda   Budet citeras av Jesus i Matt 5:21 och av Jakob i Jak 2:11.
 7. 20:14 inte begå äktenskapsbrott   Budet citeras av Jesus i Matt 5:27, av Paulus i Rom 2:22 och av Jakob i Jak 2:11.
 8. 20:15 inte stjäla   Budet citeras av Paulus i Rom 2:21.
 9. 20:17 inte ha begär   Budet citeras av Paulus i Rom 7:7.
 10. 20:26 altare på trappor   Sådana altaren finns utgrävda t ex i Megiddo. Nakenhet var inte ovanligt vid fruktbarhetsbetonade avgudakulter.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Psaltaren 96:5 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Folkens alla gudar är avgudar,
    men Herren har gjort himlen.

Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Psaltaren 115:8 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

[a]De som har gjort dem blir som de,
    likaså alla som litar till dem.

Footnotes:

 1. 115:8 Jes 42:17.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Jesaja 42:17 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

17  Men de som litar till avgudabilder
    och säger till gjutna bilder:
        "Ni är våra gudar",
    de ska vika tillbaka
        och stå där med skam.

Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Habackuk 2:18 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

18  Vad nytta gör en avgud
        som en människa har snidat,
    eller en gjuten avgud
        som är en falsk lärare?
    Den som gör den
        litar till sitt eget verk.
    Han gör avgudar som inte kan tala.

Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Hebreerbrevet 1:6 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Men när han låter den Förstfödde träda in i världen, säger han:[a]

Alla Guds änglar
    ska tillbe honom.

Footnotes:

 1. 1:6 5 Mos 32:43 (Septuaginta), Ps 97:7.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes