A A A A A
Bible Book List

Psaltaren 82 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Dom över orättfärdiga ledare

82 [a] En psalm av Asaf.

Gud står i gudaförsamlingen[b],
    bland gudarna håller han dom:
"Hur länge ska ni döma orätt
    och ta de gudlösas parti? Sela

Skipa rätt för den svage
        och faderlöse,
    ge den förtryckte
        och fattige rättvisa!
Befria den svage och fattige,
    rädda honom
        från de gudlösas hand!"

De vet inget och förstår inget,
    de vandrar i mörker.
        Jordens alla grundvalar vacklar.

"Jag har sagt att ni är gudar,
    att ni alla är den Högstes söner.[c]
Men ni kommer att dö
        som människor dör
    och falla som alla furstar faller."

Grip in, Gud!
    Håll dom över jorden,
        för alla folk är din egendom.

Footnotes:

  1. Ps 82 sjöngs enligt Mishna varje tisdag i templet av leviternas kör.
  2. 82:1 gudaförsamlingen   Annan översättning: "Guds församling". Domare kunde kallas "gudar" på grund av sitt gudomliga uppdrag i rättvisans tjänst (jfr Joh 10:35).
  3. 82:6 Citeras av Jesus i Joh 10:34.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Psaltaren 82 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Guds dom

82 En psalm av Asaf.

Gud står i gudaförsamlingen,
    han håller dom bland gudarna.[a]

”Hur länge ska ni döma orätt
    och ta parti för de onda? Séla
Skaffa rätt åt de svaga och faderlösa,
    låt de fattiga och betryckta få rätt.
Rädda de svaga och behövande,
    befria dem ur de ondas grepp.

Men de fattar ingenting och vet ingenting,
    de vandrar i mörker.
Jordens grundvalar vacklar.

Jag säger att ni är gudar[b]
    och söner till den Högste,
men ni ska dö som människor
    och falla som vilka furstar som helst.”

Res dig, Gud, och döm jorden,
    för alla folk är din egendom.

Footnotes:

  1. 82:1 Det är omdiskuterat om gudar ska förstås som himmelska varelser eller om de kan syfta på jordiska domare eller härskare. I ljuset av v. 7 bör det dock vara människor som avses.
  2. 82:6 På hebreiska: elohim. Det kan betyda Gud, men också gudar, gudalik, ängel, ledare, Guds ägodel etc. Bland Israels folk kunde man förr i tiden kalla en kung eller en ledare för ”gud” eller ”Guds son”, eftersom han tjänade Gud. Se Joh 10:34
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes